Welkom bij Stichting Thuis Voelen

Thuis-Voelen-voorkant-13.pngStichting Thuis Voelen heeft als doel het thuisgevoel in zorginstellingen te bevorderen en heeft hiervoor de volgende projecten in gang gezet:

Thuis Voelen Laboratorium
Cliënten Vertegenwoordigen
Zorgvisite

Stichting Thuis Voelen is opgericht op initiatief van Publicarea.

 

 


Copyright: Publicarea (GinSbv)  en stichting Thuis Voelen.
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze tekst en website mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Publicarea.