Cliënten Vertegenwoordigen

Samen met het LOC (Landelijk Overleg Cliëntenraden) heeft Publicarea een Participatie Versterkingstraject ontwikkeld om cliëntenraden in de ouderenzorg te versterken en alert te maken op het belang van betrokkenheid van naasten. Het samenspel met de locatie en het management staat hierin centraal. Hoe kunnen locatie en cliëntenraad samen optrekken en erop toezien dat de natuurlijke condities worden gecreëerd om het welbevinden/thuis voelen van cliënten binnen de instelling te vergroten en betrokkenheid van naasten mogelijk te maken.

De ervaringen met het project Houd de Naaste Vast liggen aan de basis van deze pilot waarin op basis van een drietal groepsgesprekken de Waarde-volle zorg/thuis voelen agenda wordt opgesteld.

De stand van zaken van het in de zomer van 2017 gestarte traject vindt u hier.

Meedoen aan het train de trainer programma? Klik hier.

Inmiddels is Clienten Vertegenwoordigen onderdeel geworden van het programma Waardigheid en Trots.
In 25 instellingen wordt komend jaar het traject Clienten Vertegenwoordigen gehouden.

Informatie: hettiwillemse@publicarea.nl

 

Wat vooraf ging
Hetti Willemse van Publicarea en Marthijn Laterveer van het LOC hebben op het Landelijk Congres Cliëntenraden 2015 een workshop gegeven over hoe cliëntenraden op een natuurlijke manier de rol van naasten in de ouderenzorg kunnen stimuleren. Lees hier de presentatie die op dit congres is gegeven. Lees ook over de eerste resultaten van Cliënten Vertegenwoordigen: ‘Naasten op een natuurlijke manier betrekken: hoe doe je dat?‘ in E-Zin&Zorg en ‘Betrokkenheid naasten maakt verpleeghuis ‘zo thuis als mogelijk’‘ in Beter Oud.