Het bestuur

Het bestuur van Stichting Thuis Voelen bestaat uit de volgende mensen:

Dhr. G. Fabius
Voorzitter

Dus Fabius heeft gewerkt als Adviseur Sociale Vraagstukken bij de Gemeente Amsterdam en heeft verscheidende bestuurslidmaatschappen gehad bij culturele en maatschappelijke organisaties.

Dhr. J.W. Arends
Penningmeester

Hans Arends is documentairemaker en managing director bij International Documentary Services, een organisatie die documentaires ontwikkelt over maatschappelijke vraagstukken en sociale geschiedenis. Arends ontwikkelde onder andere de goed ontvangen documentaire Sorgh aan den Aemstel over 400 jaar zorg en beter worden in Amsterdam. Arends staat ook aan het hoofd van Virtaq, dat virtuele aquariums ontwikkelt en levert aan verzorgingstehuizen om de leefomgeving van bewoners rustgevender te maken.

Mevr. H. J. Th. Willemse
Gemachtigd bestuurder

Hetti Willemse is directeur bij Publicarea, adviesbureau voor het publieke domein, en recenseert met Tineke van de Klinkenberg verzorgingstehuizen op hun thuisgevoel op Zorgvisite.nl. Zij vervult verder verscheidende nevenfuncties bij zorg- en welzijnsorganisaties.