Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel:

  1. Het verschaffen van informatie, op praktische wijze in woord en beeld gebracht, over het wonen, leven, de activiteiten en de leefomgeving op het brede terrein van gezondheids- en welzijnszorg en het ‘thuis voelen’ in zorgorganisaties.
  2. Voorwaarden te creëren waarmee ouderen, naasten en medewerkers zelf meer grip op en plezier in hun leven en hun werk kunnen hebben.
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het afleggen van onaangekondigde visites aan zorgorganisaties door zorgexperts en deze te recenseren met als uitgangspunt ‘zou dit een fijne woonplek zijn voor mijn eigen moeder?’.
  • Het creëren en onderhouden van Zorgvisite.nl als interactief digitaal platform/forum waar mensen recensies en tips kunnen vinden over ‘thuis voelen’ en ook zelf hun mening en tips kunnen geven.